'Rechtsstaat is bij Opstelten allerminst in veilige handen'

From Brongersma
Revision as of 12:07, 20 March 2015 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Als eerstejaars rechtenstudent moest ik in Leiden een essay schrijven over het 'nemo tentur-beginsel', dat is het idee dat geen enkele verdachte verplicht kan worden aan zijn...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Als eerstejaars rechtenstudent moest ik in Leiden een essay schrijven over het 'nemo tentur-beginsel', dat is het idee dat geen enkele verdachte verplicht kan worden aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Je zou dan ook verwachten dat dit uitgangspunt, dat ook verankerd is in het fair trial-beginsel van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), bij juristen hoog in het vaandel staat. De 'ontsleutelplicht' die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil invoeren laat echter zien dat de rechtsstaat bij hem allerminst in veilige handen is.

bron: Artikel < 'Rechtsstaat is bij Opstelten allerminst in veilige handen' > door Sidney Smeets (advocaat); www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3328309/2012/10/08/Rechtsstaat-is-bij-Opstelten-allerminst-in-veilige-handen.dhtml; VK opinie; 8 oktober 2012