Aantal depressies onder jongeren van elf tot zestien alarmerend

From Brongersma
Revision as of 10:40, 24 May 2013 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Jongeren van elf tot zestien jaar zijn in verhouding vaak depressief. In zijn proefschrift spreekt onderzoeker W. Heuves van een 'alarmerende' situatie. Volgens hem speelt de ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Jongeren van elf tot zestien jaar zijn in verhouding vaak depressief. In zijn proefschrift spreekt onderzoeker W. Heuves van een 'alarmerende' situatie. Volgens hem speelt de kwaliteit en stabiliteit van de relatie tussen ouder en kind een rol bij de ontwikkeling van depressieve stoornissen. Op grond van zijn bevindingen schat hij dat meer dan 400.000 jongeren kampen met al dan niet ernstige depressieve stemmingen. Zij lopen een duidelijk risico nu of later een depressieve stoornis te ontwikkelen.

bron: Artikel 'Aantal depressies onder jongeren van elf tot zestien alarmerend'; Zwolse Courant; 14 mei 1991