De permafrost in onze samenleving smelt uiterst traag

From Brongersma
Revision as of 11:31, 21 October 2014 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Bij alle organisaties die zich in ons land sterk maken voor seksuele emancipatie, is de volgende <b>naoorlogse</b> geschiedenis bekend. Een man woonde samen met een volgens de...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bij alle organisaties die zich in ons land sterk maken voor seksuele emancipatie, is de volgende naoorlogse geschiedenis bekend. Een man woonde samen met een volgens de wet te jonge man. Na verloop van tijd hield de jongste van de twee de kameraadschap voor gezien en vertrok. Achteraf bleek hij een dief te zijn. De achtergeblevene deed daarvan aangifte. Het gevolg van zijn aangifte was, dat hij op rechterlijk bevel in een ziekenhuis van zijn testikels werd ontdaan. Dit is nu ongeveer vijftig jaar geleden. Dat wij vijftig jaar later een ter zake van zijn pedoseksuele praktijk veroordeelde man na zijn boetedoening sadistisch blijven geselen met al het venijn dat in ons is, toont aan dat de permafrost in onze samenleving uiterst traag smelt.

bron: 'Pedofiel S.v.d.V' door C.S. [edit]; Deel ingestuurde tekst aan politieke partijen door een lid van de SP en tevens lid van het COC; 29 november 2009