Dierenporno dient niet strafbaar te zijn

From Brongersma
Revision as of 23:37, 29 January 2013 by Admin (talk | contribs) (Created page with "De rechtbank in Den Haag heeft een handelaar in harde pornografie veroordeeld, die onder meer foto's verkocht van vrouwen, die geslachtsgemeenschap hadden met een hengst en ee...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

De rechtbank in Den Haag heeft een handelaar in harde pornografie veroordeeld, die onder meer foto's verkocht van vrouwen, die geslachtsgemeenschap hadden met een hengst en een hond. [...] Ten opzichte van deze mensen [die dierenporno willen zien] is het onrechtvaardig en een kwestie van onverdraagzaamheid en machtsmisbruik, als de Staat het verkopen van deze plaatjes bij de wet strafbaar stelt. [...] Er is echter geen enkele reden, om welke van deze mogelijkheden dan ook te veroordelen, zolang zij niet ten koste gaan van een ander. En wat de pornografie aangaat, wordt deze gekenmerkt doordat zij erotisch zinnenprikkelend is en als zodanig voor vele mensen, die niet in taboes gevangen zitten, een vreugde.

bron: Ingezonden brief 'Pornografie' door 'T. Nuchter Tzn'; Seqtant (eenmalige uitgave NVSH & COC), nr. 1; januari 1971