Een ervaring van een vader

From Brongersma
Revision as of 09:58, 15 June 2013 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over de omgang van een jongeman met mijn zoon. Ik zelf vind dat een hele eer om te mogen doen. Zelf zijn wij nu twintig jaar getro...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Mij werd gevraagd om een stukje te schrijven over de omgang van een jongeman met mijn zoon. Ik zelf vind dat een hele eer om te mogen doen. Zelf zijn wij nu twintig jaar getrouwd en hebben de leeftijd van 44-42 jaar, wij hebben een zoon van twaalf en een dochter van acht. [...]

Op zich heb ik nu zeer goede omgang met Marco en zijn vrienden, tussen ons zijn geen remmingen in de gesprekken die wij hebben. Ik hoop dat hij nog in de lengte van jaren bij ons over de vloer blijft komen, ook in voor- en tegenspoed. Onze vriendenkring bestaat uit verschillende seksuele geaardheden, juist in onze kring voelt een ieder zich bij ons thuis, zeker op verjaardagen want iedereen weet dat van elkaar. Zelf zijn wij hetero, er zijn duidelijke afspraken gemaakt en dat werkt uitstekend. Omgaan met mensen betekent voor ons dat de geaardheid niet relevant is maar de menselijke factor in de mens.

bron: 'Een ervaring van een vader' door 'een vader'; Uit het foldertje 'Ik weet echt wel wat ik doe! - Jeugd-ouderen relaties onder de loep' door NVSH Werkgroep JORis Zutphen; ongeveer: 1993