Hoog bah-gehalte geen reden voor verbod Martijn

From Brongersma
Revision as of 14:07, 22 October 2014 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Door: Vereniging Martijn

Assen, 16 mei 2012

Vereniging Martijn heeft nog nooit een strafbaar feit begaan. Enkel het feit dat sommige artikelen op haar website volgens het Openbaar Ministerie een hoog 'bah-gehalte' zouden hebben, kan geen grond zijn voor een verbod op de vereniging', stelt advocaat Bart Swier namens Martijn.

Vereniging Martijn stond vandaag voor de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil de vereniging laten ontbinden. De 'aanklacht': verstoring van de openbare orde en goede zeden (art. 2:20 BW). Martijn betwist het verzoekschrift van het OM aan de rechtbank in al zijn onderdelen.

In zijn pleidooi vestigde mr Bart Swier, advocaat van Martijn, de aandacht op een zwalkend OM. Nadat het nog op 18 juni 2011 concludeerde dat er geen reden was voor ontbinding, zwichtte het OM alsnog voor de publieke opinie en politieke druk en vraagt het om een rechterlijk verbod. Het OM wil de Vereniging onder meer verbieden omdat de website artikelen bevat 'met een hoog bah-gehalte'. Swier wijst er op dat niet-strafbare uitingen niet tot een verbod van een vereniging kunnen leiden.

Onwaarheden

In Nederland wonen naar schatting 150.000 mensen met pedofiele gevoelens, 60 daarvan zijn lid van Martijn. Het is naïef om te veronderstellen dat door het verbieden van Martijn pedofilie verdwijnt. Pedofielen hebben ook recht op een plaats in onze samenleving. Advocaat Swier benadrukte dat het OM bij herhaling heeft vastgesteld dat Martijn nog nooit een strafbaar feit heeft begaan. Minister Opstelten zei letterlijk: "De politie en het Openbaar Ministerie hebben nooit aanbevelingen voor seks met minderjarigen of tips in enige publicatie aangetroffen of in hun checks kunnen constateren". Desondanks bleven verschillende Kamerleden volhouden dat Vereniging Martijn strafbare feiten pleegde. Uitspraken die aantoonbaar in strijd zijn met de feiten. Minister Opstelten heeft ze daar zelfs op moeten corrigeren. Het kwaad was echter al geschied: er ontstond grote maatschappelijke onrust.

Deze maatschappelijke onrust is volgens Minister Opstelten de reden geweest voor de civiele verbodsactie van het OM. Swier: 'Maatschappelijke onrust gebaseerd op onwaarheden kan echter geen basis vormen voor een verbod op een vereniging. Dit kan nooit een vergaande inbreuk rechtvaardigen op grondrechten als het recht op vereniging en het recht van vrijheid van meningsuiting.'

Maatschappelijk belang

De Vereniging vormt al 30 jaar lang een plek waar mensen met pedofiele gevoelens met elkaar kunnen spreken. Daarbij beheert de vereniging een online bibliotheek waarin informatie over pedofilie wordt verzameld: wetenschappelijke artikelen, lezersbrieven, verhalen, jurisprudentie. De bibliotheek is, net als de vereniging, voor iedereen toegankelijk.

Vereniging Martijn benadrukt in al zijn uitingen dat haar leden zich aan de wet moeten houden. De vereniging is nadrukkelijk tegen het misbruiken van kinderen en communiceert daar regelmatig over. Op de site staan verschillende artikelen waarin de mogelijke schadelijke gevolgen van kindermisbruik worden behandeld. Vereniging Martijn wil blijven meedoen aan de openbare discussie over pedofilie, in de meest brede zin van het woord.

Doodsbedreigingen

De schrijver A.H.J. Dautzenberg vertegenwoordigde Vereniging Martijn op de rechtszitting. Hij is ruim een half jaar geleden lid geworden van Martijn uit protest tegen de heksenjacht op pedofielen. Hij verdedigt daarmee de vrijheid van meningsuiting en van vereniging. Hij verwoordde het vandaag als volgt: 'Iedereen heeft recht op dromen, fantasieën en verlangens - en mag daar (al dan niet in organisatieverband) verslag van doen.' Dautzenberg heeft de nodige doodsbedreigingen ontvangen. Bovendien hebben zijn belangrijkste opdrachtgevers de samenwerking met hem opgezegd, naar aanleiding van zijn steun aan Martijn.

bron: Persbericht 'Hoog bah-gehalte geen reden voor verbod Martijn' door Vereniging Martijn; 16 mei 2012