In hoeverre zien we jeugdigen als seksuele wezens

From Brongersma
Revision as of 14:00, 27 March 2015 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Wat er wel moet gebeuren, is een brede maatschappelijke discussie. Waar willen we heen met 'onze' seksualiteit? In hoeverre zien we jeugdigen als seksuele wezens, in hoeverre...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Wat er wel moet gebeuren, is een brede maatschappelijke discussie. Waar willen we heen met 'onze' seksualiteit? In hoeverre zien we jeugdigen als seksuele wezens, in hoeverre achten wij ze mondig in deze kwestie, in hoeverre achten we onszelf verantwoordelijk voor de bescherming van onze kinderen, welke consequenties zijn we bereid daaraan te verbinden, in hoeverre achten we seksuele relaties van minderjarigen schadelijk - en is zo'n relatie schadelijker tussen een minderjarige en een meerderjarige dan tussen twee minderjarigen, hoe zelfbewust zijn kinderen op het vlak van intimiteit, in hoeverre draagt ons gedrag bij aan dit zelfbewustzijn, in welke opzichten kunnen we kinderen als gelijkwaardig aan volwassenen beschouwen... Een hele stapel vragen die zich laten samenvatten tot een hoofdvraag: 'hoe willen wij met (onze) kinderen omgaan in relatie tot seksualiteit en vice versa'.

bron: Artikel 'Vereniging Martijn' door Jan Breur; veenendaal.sp.nl/weblog/2012/07/10/vereniging-martijn/; SP Veenendaal; 10 juli 2012