Ivo Opsteltens digitale jacht op kinderporno is onliberaal

From Brongersma
Revision as of 01:49, 1 April 2017 by Admin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Zeker, crimineel gedrag dient bestraft te worden: ook als dit zich voltrekt op het internet. De vraag is of wetgeving die in de praktijk zeer gemakkelijk de grondrechten van de burger met de voeten treedt hier de oplossing is. [...]

Burgers zijn niet gek: wetgeving met verregaande gevolgen voor de privacy van burgers, omringd met het 'save the children'-argument, bevestigt de vermoedens van een overheid die bang is voor de oncontroleerbaarheid van het onmetelijke internet . Alvorens de burgers een dergelijke mate van privacy te ontnemen, dient er eerst een debat te worden gevoerd in hoeverre wij het als burgers acceptabel vinden dat de overheid over de schouders meekijken. Dit voorstel van minister Opstelten stuit op principiële bezwaren vanuit het liberale gedachtegoed en liberale politici zouden zich wel even achter de oren mogen krabben. Burgers krijgen namelijk maar één keer de ruimte om mee te beslissen over de invloedssfeer van de overheid: ruimte die we later nooit meer terug kunnen claimen.

[Voor de duidelijkheid: dit artikel betwist niet de zedenwetgeving aangaande kinderporno(bezit).]

bron: Artikel 'Ivo Opsteltens digitale jacht op kinderporno is onliberaal' door Dieuwertje Kuijpers (wetenschappelijk medewerker van de prof. mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau en ten behoeve van het liberalisme gelieerd aan de VVD); www.thepostonline.nl/2012/10/17/ivo-opsteltens-digitale-jacht-op-kinderporno-is-onliberaal/; The Post Online; 17 oktober 2012