Miljoenen nieuwe misdadigers door nieuwe kinderpornowet?

From Brongersma
Revision as of 15:57, 27 June 2013 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Indien komende donderdag de voorstellen voor een nieuwe kinderpornowet aangenomen worden, dan krijgen politie en justitie een vrijbrief om bij particulieren en instellingen on...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Indien komende donderdag de voorstellen voor een nieuwe kinderpornowet aangenomen worden, dan krijgen politie en justitie een vrijbrief om bij particulieren en instellingen ongelimiteerd huiszoeking te verrichten, en om personen te arresteren en in voorlopige hechtenis te nemen. Op het bezit van "kinderporno" staat dan een maximum gevangenisstraf van vier jaar, terwijl de autoriteiten het nog lang niet eens zijn over wat er nu eigenlijk met "kinderporno" bedoeld wordt.

Het kernbegrip van de wetsvoorstellen, de term "seksuele gedraging", blijkt voor allerlei interpretaties vatbaar. Minister van justitie Sorgdrager, de Hoge Raad en de politie hanteren daarbij elk hun eigen normen. Voor de minister ligt de grens bij afbeeldingen van kinderen die gemaakt zijn "met het oogmerk om anderen seksueel te prikkelen". Het hoofd van de Amsterdamse zedenpolitie, de heer Hoek, vindt zelfs dat afbeeldingen van kinderen in gevestigde modebladen verboden zouden moeten worden. Dergelijke afbeeldingen zouden namelijk met behulp van de computer tot kinderporno omgevormd kunnen worden.

Als de overheid al niet weet wat er nu precies onder kinderporno verstaan moet worden, hoe moet de gewone burger het dan weten? Als de voorstellen aangenomen worden, doen alleenstaande mannen - maar ook ouders - er verstandig aan na te gaan of zij misschien in het bezit zijn van afbeeldingen die wel eens als "kinderporno" uitgelegd zouden kunnen worden. Dit geldt ook voor instellingen als bibliotheken, archieven en musea. Moet bij gebrek aan duidelijke criteria dan maar het zekere voor het onzekere worden genomen? Want wanneer is er eigenlijk sprake van een "seksuele connotatie", van "onnatuurlijke ingrediënten" en een "onnatuurlijke omgeving"? Termen die de minister als criteria voor de strafwaardigheid gebruikt. Dan toch maar voor alle zekerheid de schaar in de vakantiefoto's?

Om onrust onder een breed publiek weg te nemen, heeft meneer Hoek verklaard dat alleen (vermoedelijke) "pedofielen" zich door de wet bedreigd hoeven te voelen. Dit alleen al wijst op een discriminerende ondertoon. Bovendien leert de praktijk in landen waar een soortgelijke wet werd aangenomen, zoals de Verenigde Staten en Groot Brittannië, dat ook nietsvermoedende ouders slachtoffer kunnen worden van een willekeurig vervolgingsbeleid. Er bestaan goed gedocumenteerde zaken van ouders die voor de rechter moesten verschijnen vanwege het maken van simpele blootfotootjes van hun kinderen. Natuurlijk deelt de vereniging MARTIJN de bezorgdheid van de minister over uitbuiting van kinderen ten behoeve van kinderpornografie. De vereniging MARTIJN vreest echter dat de nu gepresenteerde wetsvoorstellen hun doel ver voorbij zullen schieten en tot ongecontroleerde heksenjachten zullen leiden.

bron: Persbericht 'Miljoenen nieuwe misdadigers door nieuwe kinderpornowet?' door A.H.N. [edit] (vice-voorzitter MARTIJN), namens het bestuur; 3 april 1995