Tweede-Kamervraag nr. 60

From Brongersma
Revision as of 12:57, 29 April 2013 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Waarom is aanbevolen bij verdenking van ontucht met minderjarigen het doen van huiszoeking te bevorderen, terwijl het rapport van de werkgroep kinderpornografie zelf aangeeft ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Waarom is aanbevolen bij verdenking van ontucht met minderjarigen het doen van huiszoeking te bevorderen, terwijl het rapport van de werkgroep kinderpornografie zelf aangeeft dat van "doorlekken" van privé-foto's naar een "commercieel kinderporno-circuit" geen sprake is? Hoe verhoudt deze richtlijn zich tot het proportionaliteitsbeginsel en met de verzekering dat het vervolgingsbeleid inzake ontucht met minderjarigen beneden de zestien terughoudend is?

bron: 'Tweede-Kamervraag nr. 60' door PSP; Begroting Justitie; 1988