'Als het even over seks gaat, slaat de politie zo weer op hol'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Massa-psycholoog drs. B. R. [edit]:] "Van Deutekom [van De Bolderkar-affaire] heeft een zeer vertekend beeld van de mannelijke seksualiteit. Ze denkt dat mannen gewelddadige dingen doen, dat seks vies en afschuwelijk is. Die dingen suggereert ze aan de kinderen. Het is een kruisvaarster tegen mannelijke seks met een overdreven beeld van de gewelddadigheid van mannelijke seksualiteit. Ze kan niet denken dat seks anders gaat en dat seks tussen ouderen en kinderen in het algemeen niet gewelddadig is. Ze ondervraagt suggestief en de kinderen geven die verhalen terug. Ik vind dat een vorm van kindermisbruik. Er zijn anderen die net zo te werk gaan. Maatschappelijke werkers verdraaien feiten in hun rapport en geven wat zij hebben horen zeggen als feiten weer."

bron: Artikel < 'Als het even over seks gaat, slaat de politie zo weer op hol' > door Aldert Schipper; www.trouw.nl/krantenarchief/1992/03/07/2707307/_ALS_HET_EVEN_OVER_SEKS_GAAT__SLAAT_DE_POLITIE_ZO_WEER_OP_HOL_.html?part=1; Trouw; 7 maart 1992