'Het gaat niet om kleuters' - Prof. Melai steunt voorstel over seksueel verkeer met kinderen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

'Het gaat hier om jongeren die toch werkelijk geen kleuter meer zijn en die je in staat moet achten zichzelf enigszins te bekijken.' Zo verklaart prof. mr. A. L. Melai [oud-hoogleraar strafrecht] zijn handtekening onder het voorstel van het COC aan minister Korthals Altes van justitie om het verbod op seksueel verkeer met kinderen van 12 jaar tot 16 jaar niet toe te passen op vrijwillige contacten. [...]

"Het trekken van leeftijdsgrenzen is niet zo eenvoudig. Elke grens is arbitrair. Wat de één aan kan, hoeft nog niet voor de ander te gelden. Maar ik ben zeker geen libertijn, die vindt dat je Jan en alleman alles moet toestaan in de lichamelijke liefde. De seksualiteit heeft ook hele robuuste, harde kanten, waaraan je kinderen niet mag blootstellen." De handtekening van Melai wekte gisteren verraste reacties. Hij was voorzitter van de commissie die de regering in 1980 adviseerde het strafrechtelijk verbod op seksuele contacten met minderjarigen onder de 16 jaar te handhaven.

bron: Artikel < 'Het gaat niet om kleuters' - Prof. Melai steunt voorstel over seksueel verkeer met kinderen >; Trouw; 16 januari 1987