'Misbruik in Kerk geen pedofilie maar efebofilie'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Aartsbisschop Silvano Tomasi, permanent waarnemer bij de Verenigde Naties namens de Heilige Stoel, heeft gereageerd op een aanklacht van de International Humanist and Ethical Union (IHEU) voor de VN Mensenrechtenraad over de misbruikschandalen in de Kerk. [...] Aartsbisschop Tomasi voegde daaraan toe dat de meerderheid van de misbruikgevallen niet gekarakteriseerd dient te worden als pedofilie, maar als efebofilie, oftewel homoseksuele voorkeur voor adolescenten. "Van alle priesters die betrokken waren bij de misbruikschandalen, behoort 80 tot 90 procent tot deze minderheid die zich aangetrokken voelt tot adolescente jongens tussen de 11 en 17", aldus de aartsbisschop.

bron: < 'Misbruik in Kerk geen pedofilie maar efebofilie' >; www.katholieknederland.nl/actualiteit/2009/detail_objectID694753_FJaar2009.html; Katholiek Nederland; 29 september 2009