'Nuanceer verbod van seks met jongeren'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het VVD-Kamerlid mevrouw Rempt refereerde ook aan de commissie-Melai. Maar in een andere zin. "Dat advies is vijf jaar oud. Het is wonderbaarlijk hoe snel zaken evolueren." Een paar dagen later werd zij, evenals minister Korthals Altes, teruggefloten door de toenmalige VVD-fractieleider Nijpels, die bang was geworden door de boze telefoontjes uit de achterban van de partij. Pikant was, dat Nijpels zelf als jong Kamerlid voor het opheffen van de 16 jaar-grens had gepleit. De PvdA heeft zich in de discussie over liberalisering van seksuele contacten met minderjarigen altijd wat aarzelend opgesteld. De socialisten willen wel liberaliseren, maar de angst voor een achterban die het niet zal begrijpen, is groot. De PvdA-fractie nam in het najaar van '85 "afstand" van het voorstel van Korthals-Altes, toen zij na een tv-uitzending van de Vara over het onderwerp werd overstelpt door telefoontjes.

bron: Artikel < 'Nuanceer verbod van seks met jongeren' >; Trouw; 16 januari 1987