'Pedopartij' betreurt keuze Ilja L. Pfeijffer

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Columnist Ilja Leonard Pfeijffer heeft uiteindelijk, na openlijk overleg in deze krant, besloten geen interview te geven aan het ledenblad van de vereniging Martijn, of correcter: aan mij als persoon, want ik vroeg Pfeijffer toen ik hem toevallig tegenkwam in mijn woonplaats Leiden. De reden voor zijn weigering is echter vooral zijn "winkeltje" en goede naam, want dat de discussie in de krant beter was dan een interview is een vreemde redenatie. Waarom niet beide doen bijvoorbeeld? Je weet nooit welke vragen en antwoorden uit het interview zouden zijn gekomen.

Het pedotaboe is veel omvattender: er hangt veel meer mee samen - daar kan ik hem nu geen vragen over stellen. De discussie ging in deze krant niet over pedofilie maar over de vraag of er over dit onderwerp een genuanceerde discussie mag plaatsvinden. Veel verder kwam het niet. Zolang mensen elke seksuele aanraking tussen een volwassene en een kind als uiterst schadelijk blijven zien - een levenslang trauma - dan zal de hetze onverminderd blijven voortwoekeren. Juist een discussie over schadelijkheid gebaseerd op wetenschappelijke feiten, op ervaringsverhalen van zowel negatieve als positieve relaties, kan voor alle partijen uitkomst bieden. Maar religieuze groeperingen en feministenbewegingen zitten doorgaans niet te wachten op deze discussie omdat ze maatschappelijk en dus ook politiek aan invloed menen te verliezen. Machtsmisbruik door volwassenen dus...

bron: Ingezonden brief < 'Pedopartij' betreurt keuze Ilja L. Pfeijffer > door Marthijn Uittenbogaard; Kop door redactie - oorspronkelijke kop: 'Hetze blijft'; nrc.next; 31 augustus 2007