'Verbod Martijn heeft nare gevolgen'

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

"Het verbieden van onwenselijk geacht gedachtegoed heeft, zo leert de geschiedenis, allerlei zeer onaangename neveneffecten", laat Grunberg in een reactie weten. "Het medicijn lijkt mij in dit geval ook kwalijker dan de ziekte. Nog afgezien van het feit dat de rechterlijke macht niet voor zedenmeester moet spelen." [...]

Politici reageren wel verheugd op het verbod op pedofielenvereniging Martijn. "De VVD is blij met de uitspraak van de Hoge Raad", zegt VVD-Kamerlid Van der Steur. [...]

Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende opvattingen een "daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind". "Het kind kan daardoor grote en blijvende schade oplopen", motiveerde voorzitter Floris Bakels van de Hoge Raad. "Juist kinderen hebben bescherming nodig tegenover volwassenen die zulke handelingen verrichten. Zij verkeren in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid, in een afhankelijke positie."

bron: Artikel < 'Verbod Martijn heeft nare gevolgen' >; www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/vandaag-verbod-martijn-heeft-nare-gevolgen-1.4321078; De Gelderlander; 18 april 2014