'Vieze' woorden en spelletjes - Verbieden ja of nee?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Seksuologen waarschuwen herhaaldelijk, dat onze hele westerse wereld de kinderlijke seksualiteit onderdrukt. Seksuele spelletjes en handelingen tussen kinderen onderling roepen bij ouderen weerstanden, dreigementen en straf op. In andere culturen heeft de kinderlijke seksualiteit haar eigen, toegestane uitdrukkingsvormen en betekent "spelen" voor een kind ook op dit gebied léren. Dat een kind "al doende" moet leren en dat "oefening kunst baart", zijn algemeen aanvaarde overtuigingen, die de opvoeding en het onderwijs van kinderen sturen. Alleen op het gebied van seksualiteit is er opeens die negatieve: "ho-stop"-benadering, moeten kinderen klakkeloos de "grenzen" van hun ouders aanvaarden, zonder deze zelf op hun waarde te mogen toetsen. Een deel van hun persoonlijkheidsontwikkeling wordt daarmee afgesneden. Een kind, dat van jongsaf aan de kans krijgt met álle delen van zijn lichaam en met de gevoelens, die daarbij horen, zal later de plezierige mogelijkheden die seksualiteit biedt, "vanzelf" positief weten te hanteren.

bron: Artikel < 'Vieze' woorden en spelletjes... - Wat steekt erachter? Verbieden ja of nee? > door Heleen Crul; Met medewerking van dr. H. Musaph (psychiater te Amsterdam); Margriet; 1979(?)