100 vragen over homoseksualiteit

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
  • 17. Komt homoseksualiteit juist veel voor in tijden van verval?

Veel mensen denken dat het Romeinse rijk aan homoseksualiteit ten onder is gegaan. Dat is onjuist; homoseksualiteit werd in de laatste (slechtlopende) eeuwen vervolgd, terwijl het daarvoor, in tijden van bloei, werd vrijgelaten. In perioden dat alles niet zo goed gaat, worden er dikwijls zondebokken gezocht om de schuld van de malaise op af te kunnen schuiven. In minder rooskleurige perioden van de geschiedenis lopen minderheidsgroeperingen nu eenmaal gevaar; de aandacht wordt op een negatieve manier op hen gevestigd. [...]

  • 42. Hebben homoseksualiteit en pedofilie iets met elkaar te maken?

Door sommige mensen wordt homoseksualiteit automatisch met pedofilie in verband gebracht; dit is volkomen ten onrechte. Weliswaar bestaan de meeste pedofiele relaties die wij als zodanig kunnen herkennen tussen mannen en jongens, maar pedofiele relaties komen ook bij heterofielen voor; in dat geval hoofdzakelijk tussen mannen en meisjes. Op zichzelf hebben homoseksualiteit en pedofilie dus niets met elkaar te maken; in de meeste gevallen geven homoseksuelen er, net als heteroseksuelen, de voorkeur aan een relatie te hebben met een volwassene. [...]

  • 99. Lopen mensen tegenwoordig nog kans op grond van homoseksualiteit ontslagen te worden?

Het argument homoseksualiteit wordt als reden tot ontslag niet meer geaccepteerd, omdat dit in strijd met de grondwet is. Maar er is altijd wel een stok te vinden om een hond te slaan. Een werkgever die homoseksuelen discrimineert, vindt meestal wel een mogelijkheid om deze werknemers op andere gronden dan het feit dat ze van mensen van het eigen geslacht houden, te ontslaan. Homoseksuele vrouwen of mannen die ervan overtuigd zijn op vluchtargumenten ontslagen te zijn en menen dat de homoseksualiteit de werkelijke reden was, doen er goed aan contact met het COC op te nemen en tegen het ontslag in beroep te gaan.

bron: Uit het boek '100 vragen over homoseksualiteit'; Samen reeks nr. 21; Het Spectrum/Libelle, Utrecht/Amsterdam; 1981