Aan alle scholen en verenigingen in de regio

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Aan alle scholen en verenigingen in de regio. [...] Relaties tussen jeugdigen en ouderen staan de laatste tien jaar onder hoge druk. Er hoeft maar een vermoeden te zijn van enige ruimte voor intimiteit, laat staan voor seksualiteit, of de volwassene-jeugdleider, trainer of onderwijzer vliegt al de laan uit. Organisaties raken bij zoiets snel in paniek en zij verliezen hun meest contact-bekwame medewerkers. De "hardere typen blijven en durven geen kind meer aan te raken, te troosten, op schoot te hebben. Het klimaat verhard, kinderen ervaren geen tederheid meer in zo'n contact-arm klimaat. Ook zij verharden. Dit komt door angst: angst voor seksueel misbruiken door de manier waarop hierover gedacht wordt.

Het denken in de organisatie verloopt volgens een vast stramien: gekeken wordt naar de volwassenen, die verondersteld wordt verkeerd in elkaar te zitten, dus wel uit zou zijn op seks, dus dit wel af zou dwingen. En dat moet natuurlijk voorkomen worden. Weg dus met "zo iemand" en de overgebleven medewerkers doen krampachtig hun best om vooral niet op zo iemand te lijken. Ze zorgen dus voor afstand.

Wij nodigen u uit om dit vaste en veel gebruikte denk-stramien eens kritisch te bekijken en te bezien of een andere benadering beter kan zijn en paniek, krampachtigheid en verharding kan vermijden. In plaats van uit te gaan van een vermeende aard of voorkeur van de volwassene, nodigen wij u uit een andere invalshoek te kiezen, namelijk te gaan kijken naar de kwaliteit van de relatie zoals die feitelijk is en met name naar de mate van vrijheid en respect daarin. [...]

bron: Brief door NVSH Werkgroep JORis Zutphen; JORis staat voor: Jeugd-Ouderen-Relaties, intimiteit, seksualiteit; Brief ondertekend door dr. F. Gieles (voorz. werkgroep JORis Zutphen) & drs. M. Willems (voorz. landelijke NVSH); 1995