Actie tegen verslechteringen in gevangenissen en reclassering

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Een op initiatief van de SP tot stand gekomen zwartboek maakt duidelijk dat de situatie in de gevangenissen en bij de reclassering steeds verder verslechtert. De SP wil aandacht voor deze problemen en eist snelle verbeteringen. Bezuinigingen op gevangenissen en de reclassering maken de samenleving minder veilig. [...]

Voor de terugkeer in de maatschappij is steeds minder aandacht: onderwijs, arbeid en begeleiding zijn voor een groot deel wegbezuinigd. De reclassering laat noodgedwongen steeds meer ex-gedetineerden aan hun lot over. Veel vrijgelaten gevangenen raken tussen wal en schip. Steeds meer ex-gedetineerden dreigen hierdoor in herhaling te vervallen. [...]

Daarom heeft de SP het initiatief genomen om de Werkgroep Morgen Beter op te richten, samen met bewaarders, reclasseringswerkers, ex-gedetineerden, vrijwilligers, PIW-ers, geestelijke verzorgers en andere betrokkenen. De werkgroep stelt de wantoestanden in de gevangenis en bij de reclassering aan de kaak en gaat actie voeren voor verbeteringen. De eerste stap is gezet: een uitgebreid zwartboek beschrijft wat er mis is én hoe we het tij kunnen keren. U kunt dit zwartboek downloaden op www.sp.nl/morgenbeter. De werkgroep heeft tien eisen geformuleerd om een halt toe te roepen aan de verslechteringen [...].

bron: Artikel 'Actie tegen verslechteringen in gevangenissen en reclassering'; www.sp.nl/nieuwsberichten/050715-actie_tegen_verslechteringen_in_gevangenissen_en_reclassering.html; SP-website; 15 juli 2005