Als homo kreeg je in de jaren '50 geen baan bij de gemeente Amsterdam

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Belangenorganisatie COC wil nieuw onderzoek naar de behandeling van homoseksuelen door de overheid. Aanleiding is de vondst, in het Stadsarchief van Amsterdam, van lijsten met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 als ambtenaar zijn afgewezen omdat zij homoseksueel zouden zijn. De documentatie van 'enkele meters' is pas vorig jaar per toeval ontdekt en onmiddellijk 'op slot' gegaan omdat veel van de beschreven burgers nog in leven zijn. Volgens onderzoeker Eric Heijselaar van het Stadsarchief die de stukken wél inzag, gaat het hier om de verslagen van de Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel die onderzoek deed naar de achtergrond van mensen die bij de gemeente wilden werken. Als bleek dat sollicitanten homoseksueel waren, konden zij een carrière als ambtenaar bij de gemeente vergeten. En ook als men in de omgeving iemand had die homoseksueel was, liep men al het risico niet te worden aangenomen. De aangetroffen lijsten bevatten de namen en achtergronden van ruim 1500 sollicitanten. Vijftien procent, zo’n 225 sollicitanten, werd afgewezen op grond van een vermoeden van homoseksualiteit. "Ik sloeg steil achterover toen ik de stukken bestudeerde", zegt Heijselaar. [...]

Volgens Gert Hekma, tot dit jaar docent homo- en genderstudies aan de Universiteit van Amsterdam, zou het de Nederlandse overheid sieren als ze de discriminatie en vervolging van homo's alsnog zou erkennen, daarvoor excuses aan te bieden én onderzoek te doen naar de mogelijkheid om mensen individueel te compenseren. Zij hebben schade geleden door een 'beroepsverbod', met hun geaardheid als reden. Hij verwijst daarmee naar de Canadese premier Trudeau die deze week in zijn land excuses aanbood voor de vijandige behandeling van homo's die gedurende de Koude Oorlog in overheidsdienst waren. Vanaf 1950 tot in de vroege jaren negentig werden ambtenaren, militairen en politiemensen van wie gedacht werd dat ze homo waren, met de nek aangekeken, geïntimideerd, soms in het holst van de nacht ondervraagd, en ontslagen of weggepest. Tot de jaren negentig zijn duizenden van hen ontslagen of weggepest. Trudeau sprak van 'schaamte' en 'diepe spijt'.

bron: Artikel 'Als homo kreeg je in de jaren '50 geen baan bij de gemeente Amsterdam' door Hans Marijnissen; www.trouw.nl/samenleving/als-homo-kreeg-je-in-de-jaren-50-geen-baan-bij-de-gemeente-amsterdam~a472b0db/; TROUW; 30 november 2017