Artikel over pedofilie in blad Anti-Revolutionaire Partij

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In het blad "Nederlandse Gedachten" van de Anti-Revolutionaire Partij is een artikel geplaatst over pedofilie. In de rubriek van de A.R.-Jongeren (ARJOS) geeft Philie Burgers haar mening over pedofiele relaties. Ze geeft daarin, achtereenvolgens, de algemene informatie voornamelijk gericht aan de ouders van kinderen, de gevoelsmatige achtergronden van kinderen en pedofielen die zo'n relatie aangaan, en de schade die kan optreden, wanneer ouders op een ongenuanceerde wijze zo'n relatie van hun kind met een pedofiel afbreken. Ze gaat er vanuit, dat, wanneer ouders een goede relatie met hun kind hebben, relaties van kinderen met een pedofiel bespreekbaar worden in het gezin.

bron: 'Uit de ARJOS'; NIKS; jaargang 4, nr. 4; april 1980