Betreft het boek: Ervaringen van jongens in pedofiele relaties

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Tweede onderzoeksverslag in het kader van het onderzoeksproject 'Kinderen in pedofiele relaties'. In het eerste onderzoeksverslag 'Het sexuele aspect van pedofiele relaties' (Sandfort, 1981 b) werd de vraag gesteld of een sexueel contact met een volwassene voor een kind een positieve ervaring kán zijn. In dit rapport komen hoofdzakelijk de niet-sexuele aspecten van pedofiele relaties aan bod en het machtsaspect van deze relatievorm. Uitgegaan werd van de ervaring van de jongeren: wat is voor hen de betekenis van een pedofiele relatie. Het betreft hier relaties van vijf en twintig jongens in de leeftijd van tien tot en met zestien jaar, met volwassen mannen. Gebruik werd gemaakt van de zelfconfrontatiemethode aangevuld met aanvullende interviews met de jongens.

Uit de resultaten: 'Voor alle hier onderzochte jongeren geldt dat de pedofiele relatie een positieve ervaring is en geen direct negatieve gevolgen heeft'. 'Ook de pedofiele relatie in het algemeen heeft geen schadelijke gevolgen voor het kind. Problemen die jongeren hebben op het moment dat zij zich in pedofiele relaties bevinden, dienen dan ook niet zonder meer aan deze relaties toegeschreven te worden. Andere oorzaken zoals omgevingsfactoren kunnen eveneens een belangrijke rol spelen' (p. 66).

bron: Rubriek 'Boeken'; Betreft het boek 'Ervaringen van jongens in pedofiele relaties' door Th. Sandfort & M. Hoogma; Vakgroep primaire groepen en socialisatie; Sociologisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht, 1982; MGV (Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid); juni 1982