Bevrijdingsdag vanzelfsprekend?

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: Vereniging MARTIJN

Op 5 mei vieren we de bevrijding, voor veel mensen is het vanzelfsprekend om in dit land in vrede en veiligheid te kunnen leven zonder angst voor vervolging. Echter een heel kleine groep Nederlanders voelt zich helemaal niet zo veilig en leeft vaak wél in angst voor vervolging. We hebben het hier over de mensen die zich emotioneel en erotisch niet voornamelijk tot volwassenen aangetrokken voelen, maar voornamelijk tot prepuberale kinderen. Dit zijn mensen die de zware last van hun seksuele geaardheid met zich meetorsen, en die hiermee moeten proberen te (over)leven.

De redenen voor deze situatie zijn niet anders dan bij gelijkaardige groeperingen in het verleden. Angst en onbegrip bij de massa veroorzaken een zwartmaking van de minderheidsgroep. Kijken we nu terug op de redenen waarom andere groeperingen in het verleden vervolgd en gehaat werden, dan blijken de originele motieven vaak een dekmantel geweest te zijn voor een ander achterliggend conflict. Ook hier is dit zo.

Tegenwoordig is het de sterke neiging van de maatschappij om kinderen zo lang mogelijk seksueel naïef te houden die conflicteert met de behoeftes en verlangens van deze minderheidsgroepering (alsook met de verlangens en behoeftes van de kinderen). Dat betekent echter helemaal niet dat 'pedofielen' (want zo worden deze mensen meestal aangeduid in onze cultuur) kwaad in het zin hebben met kinderen. Pedofielen neigen (net als elke andere willekeurige subgroep van onze maatschappij) niet méér of mínder tot kwaadaardig gedrag dan een ander. Wel leiden ze zéér onder de psychische druk van deze zwartmaking. Elk mens reageert verschillend op deze situatie, een enkeling gaat er aan kapot. Als hij dan in zijn wanhoop iets stoms doet, of geestesziek wordt en een exces pleegt, dan is dat vervolgens iets waar de media bovenop springt, en zo het beeld van 'de pedofiel' nog versterkt. Deze negatieve kringloop kan alleen verbroken worden als angst en onbegrip weggenomen worden, en er een mogelijkheid in de samenleving geschapen wordt om pedofiele gevoelens in iets positiefs om te zetten.

Dit is nu het streven waar de vereniging MARTIJN zich voor inzet. De vereniging MARTIJN raadt al haar leden aan zich aan de wet te houden. Seksuele contacten met kinderen kunnen anno nu een hoop ellende aanrichten bij kinderen wanneer zo’n contact uitkomt. Bovendien kan het kind het contact later, zelfs als het contact op zich goed was, beïnvloed door de maatschappelijke denkwijze, alsnog negatief gaan beoordelen, en als oorzaak voor eventuele geestelijke problemen die het heeft aanwijzen. Dit komt omdat de maatschappelijke denkwijze over deze contacten uiterst eenzijdig en negatief is.

Helaas is de houding van de media hier voor een groot deel debet aan. Journalisten moeten journalistiek bedrijven, geen propaganda voeren. Ze zijn dus verplicht om elk onderwerp van meerdere kanten te belichten. Helaas kiezen ze er in plaats daarvan voor om middels manipulatie met beelden (schommelstoel die schommelt maar het kind is weg), geluiden (enge muziek) en woorden (altijd de termen 'daders' en 'slachtoffertjes') de mensen te beïnvloeden. Hiermee zijn het net de priesters van weleer die de massa vertelden wat te denken en die, middels het afnemen van de biecht, zelf erotisch aan hun trekken kwamen.

De huidige situatie is voor alle betrokkenen sterk voor verbetering vatbaar. Het onderwerp 'pedofilie' moet genuanceerd worden behandeld. Dus niet alleen aandacht hebben voor zaken die ook wij ernstig afkeuren, maar negeer niet zoals nu helaas het geval is, alle informatie hierover die vandaag de dag niet politiek correct is. Onze kinderen hebben hier recht op.

bron: Artikel 'Bevrijdingsdag vanzelfsprekend?' door Marthijn Uittenbogaard namens Vereniging MARTIJN; Vereniging MARTIJN, 5 mei 2002