Brief CDA Tweede Kamerlid Mr P.J. Biesheuvel aan A. de Klerk

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
Brief CDA Tweede Kamerlid Mr P.J. Biesheuvel aan A. de Klerk

Geachte heer de Klerk,

Uw brief van 28 oktober 1986 geeft mij aanleiding tot de volgende reactie.

U vraagt zich af wat erop tegen is als een kind een volwassene aardig vindt en daarbij ook lichamelijk plezier beleeft. "Gaat dat iemand wat aan? Is dat niet iets tussen twee mensen waar anderen zich niet mee moeten bemoeien?", aldus schrijft U in Uw brief.

Naar de mening van de C.D.A.-fraktie gaat dat anderen wel degelijk wat aan. Seksueel contact met minderjarigen is strafbaar; verlaging van de leeftijdgrens naar 12 jaar is mede door de C.D.A.-fraktie voorkomen.

Het zaat hier niet om 'het sexuele spook', dat Ds A. Klamer in zijn brief van 26 mei 1983 naar voren haalt. Het gaat om het belang van een kind, dat met zijn/haar gevoelens nog niet kan omgaan als een oudere.

Vriendschap tussen een oudere en jongere kan natuurlijk. Ik vind, dat de oudere zich zeer terughoudend moet opstellen als het gaat om lichamelijke verlangens daarbij. Het betreft hier niet gelijkwaardige partners. U zult de C.D.A.-fraktie niet aan Uw zijde vinden als net gaat om het niet-strafbaar stellen van seksuele contacten met minderjarigen tot 16 jaar.

Hoogachtend,
[handtekening]
Mr P.J. Biesheuvel

bron: Brief Mr P.J. Biesheuvel (CDA Tweede Kamerlid) aan A. de Klerk; 16 december 1986