Brief EHRM inzake zaak Vereniging Martijn

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[14 maart 2016:]

Geachte heer Gerard Spong,

Heeft u inmiddels officieel bericht van het Europese Hof ontvangen in de zaak Vereniging Martijn? Behalve een reactie dat ik niet ingeschreven stond in het bestuur op het moment van indienen van de zaak hebben we niks van ze gehoord. Na dat bericht heeft u per koerier nog iets opgestuurd; bewijs dat ik wel ingeschreven stond. De zeg maar 'curator' stond na het verbod van de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U en de heer Sidney Smeets hebben middels een persbericht gereageerd op het nieuws dat CDA'er Pieter Omtzigt naar buiten bracht. Omtzigt had geïnformeerd bij het Europese Hof. Maar het Hof moet de indieners toch informeren, en wel als eerste lijkt mij. Of was dat eerste berichtje tevens de officiële afwijzing zonder dat we dat wisten. Dan zijn ze niet erg duidelijk geweest.

Met vriendelijke groet,
Marthijn Uittenbogaard


[18 maart 2016:]

Geachte heer Uittenbogaard,

Het laatste levensteken dat ik van het EHRM heb ontvangen is de brief van 21 oktober 2014 van de griffier, de heer N.F. Mol.
Tamelijk autoritair is de laatste zinsnede in deze brief luidend: "The court will not answer any letters or telephone calls concerning the incomplete file." Ik beschik dus (nog) niet over een (ontvankelijkheids-)beslissing van het EHRM, en gelet op voormelde zinsnede betwijfel ik of ik die zal ontvangen. Niettemin zal ik een verzoek daartoe aan de griffier doen.

Met vriendelijke groet,
G. Spong


[12 april 2016:]

Geachte heer Uittenbogaard,

Mijn twijfel uitgesproken in mijn e-mail van 18 april [maart] 2016 blijkt bewaarheid. Bijgaand zend ik u ten bewijze daarvan de brief van de griffier van het EHRM d.d. 5 april 2016 met de aangehechte brief van 21 oktober 2014.
Zoals u weet heb ik op 30 oktober 2014 bericht dat u wel degelijk bevoegd was.

Ook het vereiste van originele handtekeningen is opmerkelijk, aangezien ik de klacht in originali (mede) ondertekend heb, terwijl het EVRM in art. 6 lid 3 sub e garandeert dat een verdediging "through legal assistance" mogelijk moet zijn.
Ik acht het zeer dubieus en hypocriet dat het EHRM deze verdragsgarantie niet op zichzelf toepast.

Vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
G. Spong

Brief EHRM (pdf-file): Brief EHRM

bron: Betreft e-mailcorrespondentie tussen Marthijn Uittenbogaard en advocaat Gerard Spong aangaande zaak verbod Vereniging Martijn; E-mails van 14 maart 2016, 18 maart 2016 & 12 april 2016