Brief aan twee politici aangaande een hetzerig artikel in de Daily Mirror

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Geachte Louise Groenman [D66] [Zelfde brief gestuurd aan Maria Meijer van GroenLinks],

Andermaal werd de Nederlandse pedobeweging deze zomer vanuit Engeland vals beschuldigd. Alsof het een netwerk zou zijn, waar kinderen seksueel uitgebuit worden. Eerst al werd zij in verband gebracht met de vermissing van 20 Londense jongens en nu, als staartje maar voor Ver. Martijn als klap op de vuurpijl, met de internationale aktie tegen de seksuele exploitatie van kinderen. Deze keer was de aanval in 'Engelse stijl', recht op de man af. Gelukkig is het bij de Daily Mirror gebleven en heeft de Nederlandse pers de roddel niet overgenomen. Met name voor onze ex-voorzitter en voor de vrijwilliger van de NVSH had dat bijzondere nare gevolgen kunnen hebben.

Hoewel het waarheidsgehalte van het artikel nihil is, staan er toch een paar dingen in die te denken geven:

"New laws are expected to be in force next year. They will give police powers to prosecute even when an offence has been committed outside their country." Wij maken ons bezorgd over de opsporings-bevoegdheid van de buitenlandse recherche in Nederland. Dit is bijv. van belang voor de verzending van ons tijdschrift O.K. naar een land als Engeland.

"R.'s [edit: nickname is Benjamin Roelofsma] name is on a list of suspected paedophiles held by Dutch detectives." Het bestaan van een lijst met 'verdachte' pedofielen, buiten de gewone gegevens over aanklachten en veroordelingen om, zou een bijzonder kwalijke zaak zijn. Mocht zo'n lijst niet bestaan, dan is het al even kwalijk dat de Nederlandse recherche zomaar gegevens over personen vrijgeeft.

"Dutch detectives have teamed up with Scotland Yard to probe the abduction and possible murder of more than 20 British youngsters." Ondanks eerdere berichten, waarin de Nederlandse politie een link tussen de Londense zaak en Amsterdam tegenspreekt, zou ze nu toch gehoor geven aan verdachtmakingen. Welke invloed heeft Scotland Yard - waar pedofilie 'the perfect crime' wordt genoemd - op het beleid bij de Nederlandse politie?

Hopelijk heeft de Daily Mirror ook op deze punten het verhaal aangedikt. Misschien dat Kamervragen daar duidelijkheid over kunnen verschaffen.

Ondertussen hebben wij uitgezocht of er juridische mogelijkheden bestaan om de gebeurtenissen aan te vechten. Hoewel wij nog met de andere betrokkenen willen overleggen, zullen wij aangifte doen wegens smaad. Hierover neem ik binnenkort nog contact met u op. [Op 07-12-1990 deed advocaat J. Knap namens Martijn schriftelijk aangifte wegens smaad tegen twee journalisten (o.a. Tim Miles) van de Daily Mirror.]

Behalve het artikel uit de Daily Mirror, voeg ik ook een artikel uit de Homologie bij. Daar wordt het Nederlandse beleid ten aanzien van kinderporno in een internationaal kader geplaatst.

Wij hopen dat deze zaak op de politieke aandacht mag rekenen. De beschuldigingen uit het buitenland nemen steeds grimmiger vormen aan en wij maken ons zorgen over de negatieve invloed daarvan op het Nederlandse vervolgings-beleid.

Met vriendelijke groeten,
Dirk K. [edit]
(vice-voorzitter)
[edit: tel. nr. privé en werk]

PUNTEN VAN SMAAD

De Daily Mirror noemt een aantal zaken die pertinent onwaar zijn:
Ten aanzien van R.:
1 - leidt een 'perverts school', dan wel 'private school'.
2 - leidt een 'sex ring'.
3 - handelt in porno ('porn broker').
4 - vluchtte naar het buitenland ('disappeared abroad', dit zeg je niet van iemand die op vakantie is).
Ten aanzien van Ver. Martijn:
5 - laat Britse vluchtelingen onderduiken.

Verder is de krant erg suggestief:
Ten aanzien van R.:
1 - Hoewel niet wordt gezegd dat hij betrokken is bij eventuele kindermoorden en snuff-films, moet de voorstelling dat hij naar het buitenland vluchtte het wel aannemelijk maken.
2 - Door gebruik van bijvoegsels als 'evil' en 'international network of corruption'.
3 - Dat wat ten aanzien van R. is geschreven heeft direkte uitwerking op de benadering van Martijn omdat hij er voorzitter van was; met name de vermelding 'sex ring'.
4 - Het verhandelen van foto-boeken en videobanden (men vermeldt niet dat deze stuk voor stuk geen kinderporno bevatten) staat direct in verband met wat er over 'sex ring' en verderop ook over de snuff-films geschreven wordt.
5 - De vereniging wordt 'sinister' genoemd; Martijn is openbaar: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, OK gaat naar het landelijk depot van publicaties in Den Haag (ISBN-nummer), Martijn zoekt zelf publiciteit, etc.

Ten slotte geldt ten aanzien van R. nog, dat de publicatie een bijzonder risico voor hem had, omdat zijn huis werd afgebeeld. De opmerking dat OK bedoeld is om volwassenen op te winden is niet door de NVSH-medewerker gedaan. Voor Martijn daarom een smadelijke uitlating. Deze medewerker is niet bereid in een proces deel te nemen. Is getuigen op dit punt genoeg?

bron: 'Brief aan zowel Louise Groenman (D66) & Maria Meijer (GL)' door Dirk K. [edit] (vice-voorzitter Martijn); 28 september 1990