Brief van Louise Groenman (D66)

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
Brief Groenman

Geachte heer De Klerk,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw brief. Helaas zit op dit moment de zedelijkheidswetgeving waarop u doelt niet in mijn portefeuille, maar in die van mevrouw Wessel-Tuinstra.

In de fractie is echter nog niet diepgaand over de materie gediscussieerd, maar vooralsnog deel ik uw bezorgdheid. Bezorgdheid vooral omdat de maatschappelijke en politieke discussie zich in korte tijd zo vertekend heeft. De aandacht is zo uitsluitend gericht geweest op de echt strafbare handelingen, en de positieve emotionele kanten, zoals die door betrokkenen, ook door het kind, ervaren worden, zijn helaas buiten de discussie gebleven.

Ik zal proberen de discussie binnen mijn fractie tot de goede proporties terug te brengen. Overigens heb ik contact gehad over de zaak met een lid van de D66-werkgroep Justitie [edit naam], die zich ook uit persoonlijke betrokkenheid, evenals u, bezorgd maakt over één en ander. Wellicht kunt u ook met hem contact opnemen. Zijn telefoonnummer zal op het partijsecretariaat (070-858303) bekend zijn.

Met vriendelijke groet,
[Handtekening]
Louise Groenman,
lid Tweede Kamerfractie D66

bron: Brief Louise Groenman (Tweede Kamerlid D66) aan A. de Klerk; 11 februari 1986