Briefje Edward Brongersma aan A. de Klerk

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
Brief Brongersma aan A. de Klerk

Geachte Heer de Klerk,

In dank ontving ik dezer dagen, bij mijn terugkeer uit het buitenland, Uw beschouwingen d.d. 23 januari. Zoals U wel weet, kan ik met Uw gedachten volledig instemmen. Dit jaar hoop ik bij SUA in Amsterdam het eerste deel van een boek te laten verschijnen, waarin U veel argumenten van gelijke strekking zult aantreffen.

Met vriendelijke groet

[Handtekening Edward Brongersma]

bron: Brief Edward Brongersma aan A. de Klerk; 7 maart 1986