COC-Petitie aan de Tweede Kamer en de minister van justitie

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Uit een COC-Petitie:] Het verbod op seksuele kontakten met jeugdigen blijft in het wetboek van strafrecht staan. Hieraan dient echter te worden toegevoegd dat het verbod in nader omschreven gevallen niet van toepassing is. Daarbij denken wij in het bijzonder aan gevallen waarin de jongere in kwestie het kontakt zelf zocht, of een aktieve rol speelde in het onderhouden ervan, of er zich niet aan onttrok ofschoon dit mogelijk was. De verantwoordelijkheid voor zulke kontakten valt dan toe aan de jongeren zelf en hun ouders of opvoeders. Eer dergelijke formulering onderstreept de eis van zorgvuldigheid jegens jeugdigen, een eis die dient te gelden voor zowel hun potentiële partners als het strafrechtelijk apparaat. Zij laat de mogelijkheid voor jongeren tot eigen beleving van seksualiteit onverlet, terwijl het anderzijds mogelijk blijft in te grijpen in geval van seksueel misbruik.

[Enkele van de ondertekenaars van deze COC-Petitie:]

Mr. A.L. Melai, Voorschoten, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht RU Leiden
Prof. dr. C. Fijnaut, hoogleraar strafrecht en criminologie Erasmusuniversiteit
H. Singer-Dekker, Haren, emerita hoogleraar straf-/ strafprocesrecht RU Groningen
Miek de Langen, hoogleraar jeugdrecht Universiteit van Amsterdam
R.W. Jongman, Groningen, hoogleraar criminologie RU Groningen
Prof. mr. C. Kelk, Amsterdam, hoogleraar straf(proces)recht en pen. recht RU Utrecht
Mr. G.E. Langemeijer, oud-Procureur-Generaal Hoge Raad
Dr. M. Moerings, univ. hoofddocent W. Pompe-instituut RU Utrecht
Prof. dr. B.C.J. Lievegoed, Zeist
Prof. dr. J. Frenken, Utrecht, hoogleraar seksuologie
Negen bestuursleden ban het Katholiek Studiecentrum voor de Geestelijke Volksgezondheid
Dr. B.S. Witte, direkteur NISSO, Zeist/Utrecht
PSVG, Prot. Stichting voor Voorlichting en Vorming omtrent Relaties en Seksualiteit
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel
Vijf medewerkers van de Stichting Jeugd en Gezin
Landelijke Hervormde Jeugdraad
Prof. dr. G.J. Hoenderdaal, Gorssel, emeritus hoogleraar theologie
Organisatie Vrouwen in de VVD
Yvonne Keuls [auteur], Den Haag
Annie M.G. Schmidt [auteur], Amsterdam

bron: COC-Petitie aan de Tweede Kamer en de minister van justitie; januari 1987