COC: Jongeren moeten kunnen experimenteren

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[Gea Zijlstra:] "Wij [het COC] willen het klachtvereiste eerder nog aanscherpen door de jongere een vetorecht te geven. Duidelijk moet zijn dat als een jeugdige geen vervolging wil, dit ook daadwerkelijk niet zal gebeuren. Zeker voor homoseksuele tieners is het van vitaal belang dat zij zelf bepalen met wie ze contacten leggen. We moeten voorkomen dat ouders - of andere zedenprekers - hen met de wet in de hand een strobreed in de weg leggen."

Een teken aan de wand is in de ogen van Zijlstra de beslissing van De Kringen om voortaan geen jongeren onder de zestien in hun gespreksgroepen op te nemen. "Daaraan kun je aflezen dat de mogelijke veranderingen in de wetgeving al hun schaduw vooruit werpen. Dat besluit komt voort uit de angst om ervan beschuldigd te worden aan te zetten tot 'ontucht' met minderjarigen. Net als COC-bestuurslid Onno Hoes vind ik dat De Kringen dat niet kunnen maken. [...]

"Waar wij echter niets in zien," zegt Zijlstra, "is om mannen te gaan vervolgen die wat prikkelende, maar in termen van seksueel misbruik onschuldige plaatjes van pubers in huis hebben. Sommige van die mannen vallen nu eenmaal op jongens uit die leeftijdscategorie. En als ze ook al niet naar die afbeeldingen mogen kijken, dan blijft er voor hen op seksueel gebied helemaal niets meer te genieten over."

"Daarnaast vinden wij dat het niet aangaat om jeugdigen te allen tijde te verbieden om te poseren voor naaktproducties. Er zijn genoeg jongens die dat leuk vinden, ook pubers van veertien, vijftien of zestien jaar. Waar het volgens ons om gaat is een helder onderscheid te maken tussen porno die onder dwang is gemaakt en waaraan je kunt afzien dat de jeugdige eronder geleden heeft. En afbeeldingen die puur voor de lol worden gemaakt, ook al zijn ze in de ogen van deze of gene lustopwekkend. In dat laatste geval mogen er zeker voor het, zoals de wet zegt, enkelvoudig bezit geen beletsels zijn," aldus COC-zegsvrouw Gea Zijlstra.

bron: Artikel 'COC: Jongeren moeten kunnen experimenteren - Nieuwe zedelijkheidswetgeving' door Marty PN van Kerkhof; XL, jaargang, 9 nr. 2; 2000