COC kritisch over tv-uitzending waarin personen van NVSH Werkgroep Pedofilie deelnamen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Inmiddels was de emotionele aanpak van het pedofilie-probleem op gang gebracht en de leden van de NVSH-werkgroep pedofilie hebben in de AVRO-Televizier-uitzending van 19 augustus eerder olie op het vuur dan op de golven gegooid.

Het hoofdbestuur van het COC heeft bij het hoofdbestuur van de NVSH geprotesteerd tegen: "de uitgangspunten en de wijze van optreden van de Werkgroep Pedofilie van de NVSH. Sterker nog, het meent dat de NVSH de bezinning op deze delikate menselijke relatie in handen heeft gelegd van hiervoor ongeschikte personen."

Het COC protesteert tegen de eenzijdige benadering vanuit de pedofiel en benadrukt het feit dat kinderen t.o.v. ouderen meestal in een afhankelijkheidspositie verkeren waarmee te weinig rekening wordt gehouden. De pedofiele verhouding is meer dan alleen seks, het gaat om de volledige ontplooiing van kinderen en volwassenen.

Het COC is in het bijzonder kritisch over het feit dat in de genoemde TV-uitzending alleen werd gesproken over kontakten tussen mannen en jongetjes.

Hierdoor wordt gesuggereerd dat pedofilie en homofilie zouden samenvallen. Het COC heeft de Werkgroep Pedofilie van het Nationaal Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid gevraagd stelling te nemen in deze zaak.

bron: 'Pedofilie'; Overgenomen in: 'Praten over voorlichten - Waarom'; (Verslag van bijeenkomst 22 november 1980 te Utrecht); januari 1981; Oorspronkelijk uit: SEK; september 1974