COC wil versoepeling van verbod op seksueel contact met jeugdigen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Een compromis. Liever zag het COC het oorspronkelijke regeringsvoorstel aangenomen worden, maar dat is politiek niet haalbaar. Dat het voorstel als compromis geslaagd is bewijst het grote aantal en de verscheidenheid van de ondertekenaars, onder wie bijvoorbeeld mr. A.L. Melai, Hedy d'Ancona, het Humanistisch Verbond, pater Van Kilsdonk, VVD-vrouwen, Rooie Vrouwen, de Abop.

Het COC vindt een absoluut verbod van seksuele contacten tussen volwassenen en jongeren onder de 16 niet gerechtvaardigd. Dit sluit "immers niet aan bij de praktijk, waarin ook jongeren onder de 16 seksuele contacten onderhouden". Het COC wijst er op dat het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie in de afgelopen jaren daar ook rekening mee houdt. Het aantal veroordelingen wegens seksueel contact met een jeugdige onder de 16 jaar daalde tussen 1950 en 1982 van 10,7 tot 0,7 per 100.000 inwoners. [...]

Het COC vindt dat bij het bestaan van "aanzienlijke machtsverschillen" ook contacten waartegen een kind zich niet verzet, maar ook niet actief instemt, als strafbaar misbruik moet worden opgevat.

bron: 'COC wil versoepeling van verbod op seksueel contact met jeugdigen' door Nonja Meintser; De Waarheid; 16 januari 1987