Concept verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012/2017

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Als sociaal-liberale partij streeft D66 naar een zo groot mogelijke vrijheid voor het individu om zijn leven vorm te geven naar eigen inzicht. Zelfbeschikking is voor ons een kernwaarde. [...]

Vrije meningsuiting Haat zaaien en het oproepen tot geweld is strafbaar, daarbuiten is er geen wettelijke beperking op de vrijheid van meningsuiting. D66 wil daarom bijvoorbeeld het verbod op smadelijke godslastering schrappen. D66 verzet zich tegen het in onze ogen onredelijke gewicht dat aan de bescherming van weigerambtenaren gegeven wordt versus het recht van homoseksuelen om te trouwen. Er komt na jaren wachten een eind aan de mogelijkheid tot weigeren. [...]

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

bron: 'Concept verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012/2017'; www.d66.nl/wp-content/uploads/2012/06/verkiezingsprogramma-2012-d66.pdf; juni 2012