Constitutional rights and new technologies

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht in alle landen, zij het met verschillende invullingen. De uiting van gedachten en meningen staat centraal in Frankrijk, Zweden en de VS, terwijl in Canada ook het koesteren van gedachten en overtuigingen is inbegrepen. België plaatst de vrijheid van meningsuiting naast de vrijheid van godsdienstbeoefening. Duitsland kent verder een garingsrecht voor informatie om gedachten- en meningsvorming te bevorderen.

Hoewel in alle onderzochte landen openheid en publiek debat prevaleren boven censuur, worden wel bepaalde vormen van meningsuiting uitgesloten van bescherming, zoals bedreigingen, laster, kinderporno, en racisme. Er zijn ook meer specifieke beperkingen, in Canada bijvoorbeeld voor politieke uitingen tijdens verkiezingen (vanwege de vele tijdzones) en voor sommige rechterlijke uitspraken, en in de VS voor reclame-uitingen. Interessant is dat een verbod op virtuele kinderporno in de VS ongrondwettig werd verklaard door het Supreme Court vanwege schending van de vrije meningsuiting; een opvolgend, strikter geformuleerd verbod van gelijke strekking is nog niet aangevochten. De grondwettelijkheid van een verbod op virtuele kinderporno lijkt geen punt van discussie in de Europese landen.

bron: 'Constitutional Rights and New Technologies - A Comparative Study Covering Belgium, Canada, France, Germany, Sweden, and the United States (report commissioned by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations)'; Tilburg University; Edited by: Bert-Jaap Koops, Ronald Leenes & Paul De Hert; Tilburg; February 2007