De COC-petitie en de herziening van artikel 247 Sr

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Met betrekking tot seksualiteit zijn het vooral de politieke emoties die bepalen welke normen er in de strafwet terechtkomen. De juistheid van deze stelling van prof. J. Soetenhorst-De Savornin Lohman (J. Soetenhorst-De Savornin Lohman en U. Jansz., Seksueel geweld zal de wetgever een zorg zijn, Gouda, Quint., Arnhem, 1986, blz. 172) dreigt te worden bevestigd door de gang van zaken rond de strafbaarstelling van seksuele contacten met jeugdigen. Niet de inhoud, maar de presentatie van diverse voorstellen terzake bleek tot nu toe bepalend voor de publieke beoordeling ervan.

bron: Artikel 'De COC-petitie en de herziening van artikel 247 Sr' door J. Schuijer (Lid van de bestuurscommissie-wetgeving van de N.V.I.H. COC; Het artikel is op persoonlijke titel geschreven); Delikt en Delinquent; maart 1987