De Wit jaagt op jongenspikken

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Het Belgische showproces [zaak CRIES] betekent voor de gewone man een afrekening met een seksuele variant die de bekrompenheid recht in het hart raakt. Het oordeel is genadeloos. Zoals de Gazet van Antwerpen het stelt: 'De pedofilie wakkert de homofiele neigingen aan en verschillende slachtoffers zijn als volwassenen niet meer in staat een normaal leven te leiden.' [...]

En dat terwijl Korthals-Altes [VVD] nog in de Kamer had gezegd dat het 'enkele bloot zijn' zeker geen seksuele gedraging in de zin van het wetsartikel kon worden genoemd. Ook had hij geen afstand genomen van de opvatting van kamerlid Louise Groenman (D66) dat 'pedofielen in de gelegenheid moeten blijven te genieten van foto's van blote kinderen die zij mooi vinden.' 240b was immers bedoeld om het afbeelden van seksueel misbruik van kinderen tegen te gaan en niet om te voorkomen dat mensen geprikkeld raken door plaatjes van minderjarigen.

bron: Artikel 'De Wit jaagt op jongenspikken' door Marc van Bijsterveldt & M.M. [edit]; Homologie; Jaargang 12 nr. 5; Artikel in ietwat gewijzigde vorm ook verschenen in het blad Forum; 'Spoken bij bestrijding kinderpornonetwerken'; 13 september 1990; Homologie: september/oktober 1990