De afbraak van homocultureel Amsterdam

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Alles wijst erop dat heteronorrmativiteit nog altijd aan kracht wint in Nederland, en in toenemende mate ook door homo's zelf wordt geïnternaliseerd. In hun zoektocht naar normaalheid in een heteronormatieve samenleving zijn jonge homo's nauwelijks nog solidair met homo's die van de normen afwijken. Nichten, travestieten en andere homo's die niet altijd aan heteronormatieve verwachtingen kunnen of willen voldoen zijn de grote verliezers. [...]

Hun binding met de homoseksuele subcultuur is daarom minimaal. Ook omdat zij door het internet een alternatief hebben voor het ontmoeten van andere homo's, laten zij de homohoreca massaal links liggen. Zij sluiten zich aan bij protestgroepen op Hyves en Facebook tégen evenementen als de Gay Pride, die volgens hen het hokjesdenken alleen maar versterkt.

bron: Artikel 'De afbraak van homocultureel Amsterdam' door Laurens Buijs (socioloog UvA); www.joop.nl/opinies/detail/artikel/de_afbraak_van_homocultureel_amsterdam; Joop.nl; 23 juni 2010