De emancipatie in het denken van de Landelijke WerkGroep Pedofilie (LWGP)

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In de analyse van wat nu zozeer de vrijheid van ieder z'n eigen leven naar eigen wens in te richten in de weg staat, zouden we twee stromingen kunnen onderscheiden. De anarchistische: deze stroming is voor velen liberaal en verder anti-kerks en uitdagend anti-bevoogding. De socialistische stroming: in deze stroming vinden we verwoord dat een liberale, concurrerende en prestatie-afdwingende leefsfeer van 'het recht van de sterkste' in alle geval tederheid en warme samenwerking tot binnenskamers beperkt zoniet onmogelijk maakt. Ook dat het de macht van het grote geld is die ongehinderd een leefwijze dicteert aan bijna ieder die geen miljonair is; dit voert tot feitelijke machteloosheid en nieuwe bevoogding: Frits Filips [Philips] als eigentijdse paus. [...]

Tussen de mensen die zo bij een werkgroep betrokken raken zijn er opmerkelijke verschillen welke voor een kenner van COC-discussies geen verrassing zullen zijn. Er zijn mensen die voelen dat je een speciaal gevoel, een speciale gerichtheid ergens moet hebben zitten om iets seksueels met kinderen te kunnen voelen. Ook zijn er mensen die menen en voelen dat ieder die zich emotioneel de ruimte geeft met kinderen ook tot iets erotisch met hen kan komen: ontucht dus. Zeker als je kinderen de ruimte geeft tot verkenning. Bij deze laatste stroming komt de aansluiting met andere kritische emancipatiestromingen het duidelijkst tot stand. Vecht de eerstgenoemde groep voor een eigen plekje onder de zon en voor tolerantie ten opzichte van die vaak toch zo vriendelijke mensen, de laatste groep legt de vinger op de verschraling die alom heerst: de onmondige positie van jongeren, de emotionele verminking door langdurige training in ondergeschiktheid, door het uitbannen van zinnelijk genieten tussen mensen. Ook wordt kritiek geleverd door aan te geven hoe zogeheten feiten slecht morele idealen zijn zoals het feminisme kan zeggen 'alle vrouwen zijn lesbisch behalve zij die het nog niet weten'.

Is iedereen in de werkgroep het er wel over eens dat kinderen dom, afhankelijk en a-seksueel worden gehouden of gemaakt, vanuit het verschil in visie kan wel een verschil in aanpak van 'het probleem' voortkomen. De eerste stroming zal een wettelijk toegestane variant in het menselijk gedrag als resultaat van emancipatie beogen, de pedofilie. De laatste stroming richt de aandacht op de beknelde positie der jeugd en gaat streven naar het recht op zelfbepaling der jeugd, hierbij aansluitend op andere groepen die het recht op zelfbepaling zoeken - precies hetzelfde recht. De landelijke werkgroep pedofilie van de NVSH heeft na ruime discussies eerder al deze laatste koers gekozen.

bron: Artikel 'De emancipatie in het denken v.d. lwg pedofilie'; Waarschijnlijk: 't Heen & Weer, nr. 27 (uitgave NVSH); 1977