De overheid dient geen zedemeester te spelen

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De strafbaarstelling van onder meer pornografie, majesteitsschennis, belediging van een bevriend staatshoofd, belediging van het openbaar gezag als zodanig, homofilie, godslastering, overspel, de strafrechtelijke bescherming van de jeugd tegen het prikkelen der zinnen alsmede de filmcensuur en het toezicht op schouwburgen door de burgemeester behoren te vervallen. De overheid dient geen zedemeester te spelen. Zij mag alleen regels stellen om de vrijheidsrechten van andersdenkenden of jeugdige burgers te beschermen.

bron: Ingezonden brief 'eerherstel voor d'66' door Ir. N. Schwartz (Lid programma comm. D'66); Sextant, nr. 6, juni 1971