De pedofiel heeft het vandaag de dag niet gemakkelijk

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De pedofiel heeft het vandaag de dag niet gemakkelijk. Als hij zijn straf en behandeling heeft uitgezeten en moet worden 'herplaatst' in de samenleving, wacht hem op de plaats van bestemming steevast een dreigend volksgericht. [...] Recent werd ook met een uitspraak van de Hoge Raad pedofielenvereniging Martijn definitief verboden. Een middeleeuwse heksenjacht in onze klaarlichte 21e eeuw! [...]

Kenmerkend voor het primitieve geweld tegen de pedofiel is dat het niet wordt getemperd door redelijkheid, begrip en nuancering. Zelfs de rechtspraak, die wordt geacht zich niet door emoties te laten leiden, kan zich blijkbaar niet geheel aan deze beweging onttrekken. [...]

Bij alle (terechte) gevoelens van afschuw weten we eigenlijk niet hoe schadelijk of traumatiserend seksueel contact voor een kind is. De schade blijft oningevuld en leent zich daardoor voor allerlei (mythische) inkleuringen. Wat verklaart dan de angst? Seksueel misbruik is van alle tijden, want het is inherent aan het menselijk bedrijf. In onze tijd neemt het toe, omdat beschermende kaders zijn weggenomen. Het manifesteert zich in een verkeerde openheid, grofheid, platvloersheid en vooral in pornografie, die als een gigantisch gezwel het internet overwoekert, met mogelijk ongekende schade in de 'echte' seksualiteit tot gevolg.

Wie misbruikt, maakt zich schuldig en schuldgevoel bestaat uit angst en zelfverwijt. Deze belastende gevoelens schudden wij collectief van ons af door alle seksueel misbruik te projecteren op de pedofiel, die door zijn 'vreemdheid' en onloochenbare 'slechtheid' de ideale zondebok is. De zondebok wordt, als vanouds, uit de gemeenschap gestoten en de gemeenschap herademt.

Maar per saldo lijkt me dit slecht voor alle partijen. Mijn voorstel zou daarom zijn de pedofiel iets meer ruimte te geven (al is het maar een woning) en dat wij het aan hem (plaatsvervangend voor ons allen) opgelegde kuisheidsideaal van absolute onthouding en zelfbeheersing enigszins van hem terugnemen, om te zien of ook wij daarmee ons voordeel zouden kunnen doen.

bron: Artikel 'De pedofiel' door Dirk van Pelt (ggz-psycholoog); www.nd.nl/artikelen/2014/mei/14/de-pedofiel; Nederlands Dagblad; 14 mei 2014