De situatie in Nederland

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Eenzelfde standpunt als hierboven weergegeven van het Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid - n.l.: schrap alle bijzondere bepalingen betreffende kinderen en laat de leeftijdsgrens helemaal vervallen - is ook ingenomen door de Nederlandse Orde van Advocaten, het Genootschap voor Medische Seksuologie, de Dr. J. Rutgersstichtingen, het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek, terwijl het Protestants Verbond voor Kinderbescherming, de Nederlandse Jeugdgemeenschap, de Katholieke Jeugdraad voor Nederland en de Vereniging van Secretarissen van Raden voor de Kinderbescherming alle hebben gepleit voor een verlaging van de nu nog op zestien jaren gestelde leeftijdsgrens.

bron: Aanvullend hoofdstuk 'De situatie in Nederland' door dr. E. Brongersma; In het boek 'Seksueel contact tussen volwassenen en kinderen' door Dagmar Potrykus (studeerde aan de Pedagogische Hogeschool van Nedersaksen en is thans werkzaam als lerares) en Manfred Wöbcke (is wetenschappelijk medewerker psychologie aan de Pedagogische Hogeschool van Nedersaksen); Serie: Psychiatrie van alle dag onder redaktie van dr. Herman Musaph; Oorspronkelijke titel: Sexualität zwischen Kindern und Erwachsen (1974); Nederlandse vertaling: Uitgeverij Bosch & Keuning n.v. Baarn; 1976