De smalle marges van pedofilie - Inleiding in een aantal ideeën van René Schérer

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De vraag of kinderen seksuele verlangens voor volwassenen bezitten, houdt volgens Schérer al een verschuiving van het probleem in, van de volwassene naar het kind. Een dergelijke vraag levert alleen nietszeggende antwoorden op, omdat het kinderlijke verlangen zich nooit kan tonen. Het is juist de rol van de volwassene om dit verlangen uit te doven. We kunnen beter de vraag stellen hoe men het klaarspeelt om kinderen zó op te voeden, dat ze niet meer naar volwassenen verlangen. Het antwoord is voor Schérer heel helder: kinderen kennen immers geen volwassenen die op hun verlangens ingaan. Het volwassen lichaam is ontoegankelijk, verboden terrein. Wie de rechten van het kind op verlangens voor volwassenen verdedigt, moet het belang van deze structurele belemmering niet uit het oog verliezen. [...]

Co-ire is een droomboek over een andere werkelijkheid. Het begrip ontvoering staat erin centraal, als een thema dat vaak voorkomt in kinderverhalen: men vertelt kinderen verhalen over ontvoering en roof, het is ook een veel voorkomend onderwerp in kinderromans: de verleidelijke ontvoering door een ridder, of de verschrikkelijke ontvoering door een heks. Schérer en Hocquenghem zien in dit ontvoeringsthema meer dan een moreel appel: 'ga niet met vreemde mannen mee!' De schrijvers zien er een verlangen van kinderen zelf in om weggevoerd te worden door een volwassene, weg uit de alledaagse werkelijkheid van school en gezin, een drang naar buiten, op zoek naar het vreemde, op weg naar avontuur. Het boek is een idealistische poging om het beeld te laten opkomen, dat het 'natuurlijke milieu' van het kind niet dat van het gezin. De beperkte wereld van het gezin stimuleert juist de drang om weggevoerd te worden.

bron: Artikel 'De smalle marges van pedofilie - Inleiding in een aantal ideeën van René Schérer' door Thijs Maasen; Uit 'Kinderen, volwassenen, seksualiteit - Voorzichtige verkenningen op gevaarlijk terrein'; Jeugd en samenleving, nummer 2; februari 1983