De uitdaging van het populisme

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

De positie van de overheid staat of valt echter bij haar vermogen het algemeen belang hoog te houden. Daarin ligt haar exclusiviteit besloten. Maar het is geen eenvoudige opgave om het algemeen belang te dienen in een democratische samenleving waarin iedereen die een belang bij een bepaalde zaak heeft of meent te hebben zijn stem kan verheffen en die stem - al dan niet gesteund door actiegroepen - kracht bij kan zetten. Het algemeen belang is immers geen simpele optelsom van de meerderheid der individuele belangen.

Bovendien is het risico reëel dat belangengroeperingen met het algemeen belang op de loop gaan door de publieke opinie te bewerken, zulks met gebruikmaking van het hele arsenaal aan middelen dat de moderne communicatie-industrie te bieden heeft. De publieke opinie blijkt onder bepaalde omstandigheden bijzonder vatbaar voor suggestieve benaderingen. Er zijn nu eenmaal aangelegenheden waarbij emoties en irrationele overwegingen het van de rede winnen en beleidsterreinen zodanig in hun greep weten te krijgen, dat het voor de overheid een hoogst ondankbare taak wordt om het algemeen belang te behartigen.

bron: Uit het boek 'De uitdaging van het populisme' door Arie van der Zwan; Meulenhoff Amsterdam; 2003