Deventer dilemma's: vermeende aanwezigheid van pedofielen leidt tot hetze

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

14.1 Inleiding

Van 28 augustus tot en met 4 september 2013 was er in en rond Deventer veel maatschappelijke onrust, omdat het verhaal de ronde deed dat Marthijn Uittenboogaard [Uittenbogaard], de voormalige spreekbuis van Pedofielenvereniging Martijn, zich zou gaan vestigen in deze stad; iets wat hij helemaal niet van plan was. Wel was hij op verschillende plaatsen in de stad gezien. Ondanks tegenwerpingen vanuit de gemeente en politie bleef zijn vermeende voornemen zich in Deventer te vestigen een hardnekkig gerucht, dat via de sociale media leidde tot een lokale hetze die in de media werd omschreven als 'een heksenjacht op pedo's'. [...] In dit hoofdstuk beschrijven we hoe 'niets uitgroeide tot iets'. [...]

14.2 Feitenrelaas

Zelfverklaard pedofiel Ricardo Hunefeld is eind augustus 2013 samen met Marthijn Uittenbogaard, oud-bestuurslid van de pedofielenvereniging Martijn, in Deventer. Het argument om daar te zijn is 'om een verslaafde vriend die al dagen op straat zwierf, te helpen.' Wanneer Hunefeld in het bijzijn van Uittenbogaard door het publiek wordt herkend, worden zij - tot twee keer toe - belaagd en bedreigd. De eerste keer is woensdagavond 28 augustus. Nadat zij worden gezien in een supermarkt aan de Beestenmarkt, worden ze door een groep jongeren bedreigd en achtervolgd. Vooral Uittenbogaard is het mikpunt van verwensingen. Van woensdag op donderdag overnachten de twee mannen in Deventer. De volgende dag worden ze opnieuw in de stad gezien, nu in een ijssalon aan de Brink. Via sociale media wordt de locatie bekendgemaakt en dat zorgt voor een razendsnelle toeloop. Het tweetal vlucht de ijssalon in en de politie moet erbij komen om het tweetal van hun belagers te ontzetten.

'Geen bal op tv'
Nadien gaat het gerucht dat de twee zich bevinden in de flat Parkzicht in de doorgaans rustige Oranjewijk. Een woedende menigte verzamelt zich die donderdag voor de flat die door sommigen de 'Pedofielenflat' of het 'PedofielenHotel' wordt genoemd. De realiteit is echter dat het tweetal met een taxi Deventer is ontvlucht. Desondanks vindt er, mede door mobilisering via sociale media, een anti-pedodemonstratie bij de flat plaats. Vooral twintigers en dertigers zien het als een verzetje, meldt dagblad de Stentor: 'Er is geen bal op TV en 't is mooi weer'. Agenten maken de betogers duidelijk dat het tweetal zich niet in de flat bevindt en de rest van de avond verloopt rustig. De volgende avond, vrijdag 30 augustus, vindt er wederom een demonstratie plaats. Rond de 100 tot 200 mensen, voor een deel 'reltoeristen', komen op de protestactie af. Hoewel de politie, net als donderdagavond, herhaaldelijk duidelijk maakt dat de mannen niet in de flat zijn, weigert een deel van de betogers te vertrekken. Ze geloven niet dat het tweetal daar niet is en geven geen gehoor aan het verzoek van de agenten om het gebied te verlaten. Er wordt zwaar vuurwerk afgestoken en naar agenten gegooid die de sfeer als bedreigend en grimmig ervaren. Nadat er bovendien ruzie ontstaat tussen betogers en bewoners van de flat die overlast ondervinden, grijpt de Mobiele Eenheid (ME) in en veegt het plein en de straten rond de flat schoon. Er wordt een arrestatie verricht. Er raakt niemand gewond. Rond half twee 's nachts keert de rust in de wijk terug. [...]

bron: Artikel 'Deventer dilemma's: vermeende aanwezigheid van pedofielen leidt tot hetze' door Renate den Elzen & Dick van Gooswilligen; Uit de publicatie 'Lessen uit crises en mini-crises 2013 - onderzoeksreeks Politieacademie'; Redactie: Menno van Duin & Vina Wijkhuijs; www.ifv.nl/kennisplein/Documents/2014-lessen-uit-crises-en-mini-crises.pdf; Boom Lemma uitgevers, Den Haag; 2014