Directeur COC Nederland: Legalisering van pedoseksualiteit is ontoelaatbaar

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Geachte heer Aalders,

Hartelijk dank voor uw e-mailbericht, in verband met de vakantieperiode heeft de afhandeling iets langer op zich laten wachten waarvoor onze excuses. Het COC zet zich al bijna 65 jaar in voor een samenleving waar homo- en biseksualiteit gelijk behandeld en sociaal geaccepteerd wordt. Met succes - zoals blijkt uit de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, de wettelijke mogelijkheid om kinderen te adopteren en de wettelijke bescherming tegen discriminatie.

De toegenomen tolerantie heeft er ook toe geleid dat tegenwoordig ook minderjarigen 'uit de kast' durven te komen en dezelfde seksuele ontwikkeling kunnen beleven die we voor heteroseksuele jongeren als normaal beschouwen. Dat is wel zo gezond voor hun ontwikkeling naar volwassenheid, maar vraagt wel om een omgeving waar ze die ontwikkeling ook veilig en geborgen kunnen beleven. Dat is de reden waarom het COC er voor pleit om op scholen voorlichting over homoseksualiteit verplicht te stellen. Wetenschappelijk feit is dat hetero-, homo- en biseksualiteit worden aangeduid als een vorm van seksuele gerichtheid. Met pedofilie hebben deze vormen van seksuele gerichtheid niets te maken. Maar desondanks worden homoseksualiteit en pedofilie van oudsher wel op één hoop gegooid en helaas gebeurt dat tegenwoordig ook nog veelvuldig. Dat gebeurd [gebeurt] uit onkunde of uit homohaat, maar bijna altijd om homoseksualiteit te criminaliseren, homoseksuelen als zondebok en bliksemafleider te misbruiken.

Wat in elk geval altijd opvalt is dat heteroseksuelen zichzelf nooit op die manier in het beklaagdenbankje plaatsen... Dat 'meten met twee maten' is de voornaamste reden waarom het COC zich niet geroepen voelt om zich te pas en te onpas te verdedigen tegen mensen en groeperingen die het recht menen te hebben om homoseksuelen ter verantwoording te roepen als het gaat om pedofilie. Wie de moeite neemt om echt kennis te nemen van wetenschappelijke feiten én van onze geschiedenis begrijpt dat er geen reden is voor dat 'meten met twee maten'.

Wij betreuren uw interpretatie van de nota uit 2001. Deze nota ging over zelfbeschikking van jongeren. Wij nemen stellig afstand van de conclusies die u verbindt aan dit document. COC's standpunt is eenduidig: seksueel contact tussen meerder- en minderjarigen is in elke vorm ontoelaatbaar. Bovendien zijn wij van mening dat op basis van het Verdrag inzake de Rechten van het kind legalisering van pedoseksualiteit ontoelaatbaar is. COC ziet binnen de eigen organisatie streng toe op de naleving van gedragsregels voor het contact tussen volwassenen en minderjarigen. Deze gedragsregels verbieden seksueel contact tussen begeleiders en minderjarigen. Hopende u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

Hoogachtend,
Koen van Dijk
Directeur COC Nederland

[Een voormalig bestuurslid van Martijn schreef mee aan dit COC rapport: https://www.brongersma.info/COC_nota_over_seksuele_activiteiten_van_jeugdigen_%2812-16_jaar%29]

bron: E-mail van Koen van Dijk (Directeur COC Nederland) aan Jos Aalders; kinderrechtenactivist.punt.nl/index.php?r=1&id=502045&tbl_archief#r460762; kinderrechtenactivist.punt.nl; Mail van: 26 augustus 2011