Een beschouwing over jeugdsex

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Door: E. Brongersma

Tekst als pdf-file: Waarom zou je het kind niet wezen? - Een beschouwing over jeugdsex

[Citaat uit de tekst:]

Tegenwoordig denken veel mensen wel ander over sex. Toch is van die oude vooroordelen heel wat meer blijven hangen dan wenselijk en logisch is. Onder de aanhangers van een nieuwe seksuele vrijheid is er menigeen, die hoog opgeeft van de waarde van de seksualiteit voor een gezond en gelukkig menselijk leven, maar die toch wat onwennig op zijn stoel begint te draaien als het om de seksuele aktiviteiten van jongens en meisjes gaat, die hij liefst nog voor kinderen verslijt. Dàt hoeft nou toch ook weer niet, dàt gaat toch wel wat ver.... Daarmee bewijzen zulke mensen alleen maar, hoe weinig diep de veelgeprezen seksuele revolutie bij hen nog eigenlijk zit en en hoe welig de oude taboes nog voortwoekeren, als het niet om hun eigen vrijheid maar om die van hun kinderen gaat. [...] De tegenwoordige angst voor jeugdsex heeft dan ook weinig met godsdienst of moraal te maken, en is eerder aangekweekt door de maatschappelijke ontwikkeling, die het leerproces langer maakte. Hierdoor kwam de leeftijd, waarop een jongen geschikt werd om een gezin te stichten, veel hoger te liggen dan de leeftijd, waarop hij lichamelijk in staat was kinderen voort te brengen.

bron: Artikel 'Waarom zou je het kind niet wezen? - Een beschouwing over jeugdsex' door dr. E. Brongersma; Sextant, nr. 7/8; juli/augustus 1971