Een intieme geschiedenis van de mensheid

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

In plaats van het begrip van genot te verruimen, volgden periodes van onderdrukking en verdraagzaamheid elkaar op. De rijken verweten de armen hun snedige schunnigheden, maar raakten vervolgens gefascineerd door de gewoonten die ze veroordeelden en namen ze over. De armen waren eerst dol op fatsoen en daarna niet meer. Ongelijke stapels erotische kunst zijn herinneringen aan wisselende decennia, en soms eeuwen, van losbandigheid. [...] De meeste landen zouden een vergelijkbaar verleden kunnen overleggen met golven van obsessie en afkeer: soms kwam het puritanisme van links, soms van rechts, soms van de kant van de machthebbers en soms als reactie tegen hen. Als het om seks gaat, is er geen gouden tijdperk om op terug te kijken. [...]

Men vergeet dat bij jonge kinderen seksuele prikkels voortkomen uit een heel scala van oorzaken, waarvan vele niets met seks te maken hebben - ongebruikelijke of beangstigde ervaringen, achternagezeten worden, geslagen worden, in een vliegtuig reizen. Slechts geleidelijk wordt het scala van prikkels versmald: welke emoties seksueel opwindend zijn, wordt deels bepaald onder druk van gelijken. [...]

Oorspronkelijk was homoseksualiteit een behoudende kracht; ze versterkte gevestigde instituties en was evenzeer een ritueel als een bron van plezier. Ze was een wezenlijk onderdeel van de heidense religie, waarin de goden genoten van alle vormen van seks. Pas toen seks niet langer een goddelijk vermaak was, werd homoseksualiteit serieus vervolgd. [...] Pas in de twaalfde en dertiende eeuw ontstond in Europa een massale onderdrukking van homoseksualiteit, als onderdeel van een campagne tegen allerlei soorten ketterijen, die uitliep op de terreur van de inquisitie. [...] Hitlers poging om alle homoseksuelen samen met de joden uit te roeien was het culminatiepunt van dat verhaal. [...]

In het echte leven was de overgrote meerderheid van de mensen de afgelopen vijfduizend jaar onderdanig; men ging voor het gezag door het stof en, los van kortstondige protestuitbarstingen, offerde men zichzelf op zodat een kleine minderheid in weelde kon leven. Ze zouden staarten hebben gekregen, ware het niet dat de meesten van hen iemand anders vonden over wie ze zelf de tiran konden spelen, iemand die zwakker en jonger was. [...]

Hoewel bij de indianen in het algemeen een kind geen systematisch onderwijs genoot, werden alle Europese reizigers getroffen door de uitzonderlijke hoeveelheid liefde die het kreeg, om het even van ouders, verwanten of niet-verwanten. Ieder kind was een welkome gast, waar het ook maar wilde zijn, en was altijd verzekerd van iemands liefde, hoewel niet altijd van dezelfde persoon. Omdat het zowel deelnam aan activiteiten voor volwassenen als aan die voor jongeren, was het zelden alleen.

bron: Citaat uit het boek 'Een intieme geschiedenis van de mensheid' door Theodore Zeldin; vertaald door Monique Bannink; oorspronkelijke titel 'An Intimate History of Humanity'; vertaling: Uitgeverij Nieuwezijds 2000; oorspr.: London, Vintage 1998