Een pedofiele relatie kan gelukkig zijn

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

Hoewel de strafwetgeving nog als vanouds, dus negentiende-eeuws, is, blijkt er in de praktijk wel een en ander veranderd te zijn. Bij het navlooien van de justitiële statistieken viel het me op dat niet alleen het aantal aanklachten tegen exhibitionisten, incestplegers en pedofielen de afgelopen twintig jaar sterk is teruggelopen, maar dat bovendien gaandeweg steeds meer zaken werden geseponeerd. De overheid is aanzienlijk toleranter geworden ten aanzien van het zogenaamde "afwijkend seksueel gedrag". Ter illustratie: [...]

Niet anders is het ten aanzien van de pedofilie gesteld:

jaar
aangifte
vervolging
sepôt
1960
1633
975
658
1970
999
430
569
1975
649
241
408


De overheid lijkt, ondanks het feit dat het rapport van de advieskommissie zedelijkheidswetgeving van 1980 weinig progressief wordt genoemd, de publieke opinie vooruit. [...] Er is geen enkele reden, schrijft ook [Theo] Sandfort [sociaal-psycholoog], om te doen of te suggereren dat seksueel misbruik binnen pedofiele relaties niet voorkomt en bovendien niet erg zou zijn. Maar het tegenovergestelde beweren is ook gevaarlijk. Seksueel kontakt met een volwassene kan voor een kind wel degelijk een positieve ervaring zijn.

bron: Artikel 'Een pedofiele relatie kan gelukkig zijn' door Theo Schouw; KRI (maandblad reklassering); jrg. 12 nr. 6; juli 1982