Email Studievereniging BOW aan de PNVD en vervolgmails

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search

[28-11-2014]

Geacht bestuur,

Op 9 februari organiseren wij namens Studievereniging BOW voor Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen een symposium over taboes. We willen een genuanceerd, objectief en gebalanceerd beeld schetsen van taboes die leven in de samenleving. U vertegenwoordigt een standpunt dat veel discussie oproept in de maatschappij. Gezien enkele incidenten van de laatste jaren is de discussie over pedofilie in de taboesfeer terechtgekomen, waar dit onderwerp in de jaren '70 goed bespreekbaar was in de politiek.

Het gaat ons nadrukkelijk niet om een debat over pedoseksualiteit, maar om de ontwikkeling van het taboe hieromtrent en de gevolgen daarvan voor het voeren van het debat. Het lijkt ons erg interessant om de kant van het verhaal te horen die normaal niet belicht wordt. Het betreft een interne bijeenkomst, met enkel en alleen studenten van de opleiding bestuurskunde en eventueel leden van de vakgroep voor bestuurskunde.

We willen u een podium bieden om uw verhaal te doen, en hopen daarna een dialoog tussen u en de aanwezigen op gang te brengen. We horen graag of u interesse hebt om te gast te zijn op ons symposium, en gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons zowel per mail als op onderstaande telefoonnummers bereiken[.]

Met vriendelijke groet,
Namens de symposiumcommissie van Studieverening BOW,

Erik Koopman [edit telefoonnummer][28-11-2014]

Beste Erik Koopman,

Na overleg met Marthijn Uittenbogaard zouden wij graag wat meer inhoudelijke informatie willen hebben zodat wij kunnen beoordelen of het zinvol is om op Uw uitnodiging in te gaan.

Als wij hier Uw uitnodiging aannemen dan komen Marthijn en ik samen naar Uw symposium.

In afwachting van Uw informatie,

Met vriendelijke groet,

Ad van den Berg.

Tel. [edit telefoonnummer][02-12-2014]

Beste heer van den Berg,

Bedankt voor uw reactie. Het doel van het symposium is in te gaan op hoe taboes ontstaan en hoe deze overwonnen kunnen worden. De dag zal bestaan uit verschillende rondes, waarbij elke ronde een ander taboe zal behandelen. Behalve het thema 'pedoseksualiteit' zal worden ingegaan op de stijgende zorgkosten (en daaraan gekoppeld een eventuele norm voor de kosten van een gewonnen levensjaar) en zal een klokkenluider die een maatschappelijk probleem aan het licht gebracht heeft, aan het woord komen.

We zouden graag van u en de heer Uittenbogaard willen horen hoe het is om een standpunt te vertegenwoordigen dat op veel maatschappelijke weerstand stuit, en hoe in uw ogen het taboe het beste overwonnen kan worden. Verder is het erg interessant om van u te horen hoe pedoseksualiteit in de taboesfeer terecht is gekomen, nadat het een aantal decennia geleden nog bespreekbaar was in de politiek. Dit zijn slechts enkele ideeën; we staan uiteraard open voor inbreng en ideeën van uw kant. Ik wil benadrukken dat de bedoeling van het symposium is om een evenwichtige en genuanceerde blik te geven op taboes. Het zou ons interessant lijken om wat interactie met de zaal te krijgen, en horen graag hoe u hierover denkt.

Het symposium zal beginnen om 10.30 uur en zal duren tot 17.00 uur. Het zal plaatsvinden in het Sfeerhuys, [edit adres] te Nijmegen. Er liggen nog geen tijdstippen voor sprekers vast, dus wat ons betreft ligt het tijdstip van uw bijdrage aan uw agenda's.

Een collega en ik zouden graag een keer bij u langskomen om de invulling te bespreken en te bekijken wat de mogelijkheden zijn. We horen graag of u dit mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Erik Koopman[02-12-2014]

Beste Erik Koopman,

Vriendelijk dank voor de uitgebreide uitleg.
Uiteraard ben ik bereid U te ontvangen om onze bijdrage te bespreken en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik stel voor om de afspraak per telefoon te regelen. Ik ben bereikbaar op nr. [edit telefoonnummer].

Met vriendelijke groet,

Ad van den Berg[04-12-2014]

Ter informatie

Beste Norbert [de Jonge] en Marthijn,

Eind van de middag heb ik telefonisch contact gehad met Erik Koopmans van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Komende woensdag 10 december heb ik om 15.00 uur een voorbereidend gesprek met hem hier in Haarlem.
Uiteraard ben jij Marthijn ook welkom. Het moet natuurlijk niet en hou ik je op de hoogte.

Groeten Ad

[Het gesprek heeft bij Ad van den Berg thuis plaatsgevonden.][28-01-2015]

Beste Erik Koopman,

Tot op heden niets meer van U vernomen betreffende het symposium op 9 februari 2015.

Graag zou ik van U willen vernemen of het symposium doorgaat en zo ja, wanneer en hoe laat Marthijn Uittenbogaard en ik in Nijmegen verwacht worden.

Uw antwoord afwachtend,
Met vriendelijke groet,

A.P. van den Berg[28-01-2015]

Hoi Marthijn en Norbert,

Ik heb net een telefoontje gehad van Erik Koopman van de vakgroep bestuurskunde.

Het blijkt dat het de vakgroep door de Raad van Bestuur verboden is Marthijn en mij te laten spreken op hun symposium over taboes zogenaamd voor onze veiligheid.

De vakgroep is het met deze beslissing niet eens maar kan hiertegen niet in beroep. Wel heeft Erik mij beloofd dat het verbod wel gememoreerd wordt op het symposium en is de Raad uitgenodigd om dit besluit uit te leggen.

Groet Ad

bron: Email Erik Koopman namens Studievereniging BOW voor Bestuurskunde aan de PNVD en vervolgmails; Eerste mail van: 28 november 2014